Aktuba Ink er et lite kommunikasjons­byrå som spesialiserer seg på animasjon og illustrasjon. Under kan du lese om noen utvalgte prosjekter.


Informasjonsfilm

Ny vann­forsyning

På oppdrag fra AVIA lagde jeg er en informasjonsfilm om den pågående oppgraderinga av vannforsyninga i Oslo. Sluttkunden var Oslo kommune. AVIA hadde skrevet et manus med cinematiske grep og kreativ bruk av lyddesign – min utfordring ble å lage et design og en film som kunne appellere mer til følelsene enn det som hadde blitt laget for prosjektet tidligere.

Design, illustrasjon og animasjon.


Identitet

Vegvesen Trafikk

Statens vegvesen lanserte nylig Vegvesen Traffikk, en app som gir yrkessjåfører viktig informasjon om trafikken i Norge. Til denne trengte de et sett med onboarding-illustrasjoner. Samtidig ønsket de å utvikle en overordnet stil for illustrasjoner som ikke var kun teknisk, men som også fokuserte på emosjonell kommunikasjon, hvor mennesker og deres behov stod i sentrum. Tanken var at disse kunne utvide den eksisterende visuelle identiteten.

Målet med onboarding generelt er å vise brukeren verdien av appen, samt å selge inn viktig funksjonalitet. Illustrasjoner i onboardingen hjelper også til med å etablere en «stemning» for appen som videre kan motivere folk i målgruppa til å bruke den.

Illustrasjon.


Vignett

Ibsenfestivalen

En historie kan fortelles ved bruk av grafiske elementer. Her er vignetten til Ibsenfestivalen, hvor oppgaven var å vise alt man som publikum kan delta på av aktiviteter. Her jobbet jeg med piktogrammer som allerede var utviklet som en del av den visuelle identiteten.

Animasjon.


Edutainment

Hjernelæring

Hjernelæring er en liten «startup» som tar sikte på å gi barn kunnskap om hvordan hjernen, følelser og kroppen spiller sammen. De tilbyr et lavterksel undervisningsopplegg for 1-4. trinn, hvor målet er barns robusthet, trivsel og læring.

Hovedoppgaven min var å utvikle tre gjennomgangsfigurer som kunne illustrere aspekter ved hjernen. Utfordringen var å oversette forskning til noe som barn enkelt kan forstå. Her har jeg i samarbeid med kunden også skrevet manus. Over kan du se filmen vi laget om følelser.

I tillegg lagde jeg illustrasjoner til tekster som skulle være utgangspunkt for diskusjoner i klassen. De fleste tegningene ble laget i sort/hvitt, så barna kunne tegne inn farger på følelsene de assosierte med de forskjellige situasjonene barna var i.

Rådgiving, manus, illustrasjon og animasjon.


Illustrasjon

Røde kors

Illustrasjoner til en håndbok for Nettverk etter Soning, et prosjekt i regi av Norges Røde Kors.

Håndboka er et oppslagsverk for de som jobber i nettverket. Kunden ønsket å gi boka et løft med nytt design og nye bilder. Illustrasjon ble valgt framfor foto siden anonymitet var et viktig aspekt. Tegninger oppleves også ofte som mer positive, inspirerende og åpnere for tolkning.

Illustrasjon.


Strategisk design

Røverkaffe

Røverkaffe er brent av innsatte og løslatte. Prosjektet er et sosialt entreprenørskap i regi av Nettverk etter soning, et tiltak i Røde Kors som hjelper straffedømte tilbake til et helt vanlig liv.

Oppgaven var å lage et design som er tøft, som reflekterer den harde bakgrunnen mange av de ansatte kommer fra, men samtidig ikke glorifiserer kriminalitet. Løsningen ble å bevege seg utenfor en norsk kulturell kontekst og hente inspirasjon fra den ville vesten. Resultatet ble litt «saloon», uten at det ble helt Lucky Luke. Emblemet tar utgangspunkt i klisjeen om å telle ned soningstida ved å risse inn streker i celleveggen.

I tillegg til å utvikle en visuell identitet, ønsket kunden seg noen tegninger som kunne forklare konseptet, særlig ovenfor samarbeidspartnere, investorer og storkunder. Bruk av tegninger i denne sammenhengen skulle bidra til å skape positive følelser og gjøre hele tematikken rundt kriminalitet mindre skremmende. Stilmessig landet vi på en amerikansk-inspirert stil som gir assosiasjoner til cafeer og mikrobryggeri i Williamsburg.

Rådgiving, design og illustrasjon.


Bio

Om Aktuba Ink

Hei! Jeg heter Mats Jørgen Sivertsen og er en designer, illustratør og animatør med over 20 års erfaring fra bransjen. Jeg har jobbet med flere store kunder, inkludert Røde Kors, Universitetet i Oslo, Statens Vegvesen, Nationaltheatret, NorgesGruppen, NOR-shipping, Møller Mobility Group, Telenor, NRK, TV2, SeeFood, Strix television, Gyldendal og Aschehoug. Ved siden av den kommersielle jobbingen har jeg jobbet med egne prosjekter innenfor alt fra tegneserier og billedbøker til installasjons­kunst og film.

Jeg har en bachelorgrad i visuell kommunikasjon fra Middlesex University i London og en mastergrad i digital kunst fra MICA i Baltimore. I tillegg har jeg ex. phil fra Nansenskolen i Lillehammer. Jeg har tidligere jobbet i Itera Gazette og Gosu (Sixty).

Se mer utfyllende CV på Linked.in.